Fastighetsförmedling och
rådgivning för skogs- och jordbruket
SkogsmäklarnaVi kan skog!
+46 (0)563 - 419 00
info@skogsmaklarna.com

Höljes 1:349, Torsby

  • Tomtkarta

  • Tomtkarta

  • Vägkarta

  • Biotopskydd enl Skogsstyrelsens

  • Nyckelbiotop enl Skogsstyrelsen

  • Sumpskog enl Skogsstyrelsen

  • Naturskyddsavtal enl Skogsstyrelsen

  • Beslut biotopskydd

  • Överenskommelse

  • Biotopskydd karta

Alla Jord & Skogsfastigheter Torp & Gårdar Villor & Fritidshus Andra Fastigheter