Fastighetsförmedling och
rådgivning för skogs- och jordbruket
SkogsmäklarnaVi kan skog!
+46 (0)563 - 419 00
info@skogsmaklarna.com

Kontrolluppgifter 2012

Kom ihåg att den 31/1 är det sista datumet att redovisa kontrolluppgifter/utbetalda löner till Skatteverket


Gör ni det pappersvägen skall uppgifterna var myndigheten tillhanda då.

Det gäller även ev. redovisningar till FORA mm.

Publicerat 2013-01-25