Fastighetsförmedling och
rådgivning för skogs- och jordbruket
SkogsmäklarnaVi kan skog!
+46 (0)563 - 419 00
info@skogsmaklarna.com

och preliminärskatten !

Har ni gjort en fatighetsförsäljning under 2012/sålt avverkningsrätt kommner ni i normalfallet att få en reavinst alt. "restskatt".
Restskatt överstigande 30 000 kronor beläggs med en räntekostnad som inte är avdragsgill i inkomstdeklarationen.
Fr.o.m. 2013-01-01 är det den låga räntan ( 1% dec. 2012) fram till och med det datum som skatten skall vara betald, dvs det datum som uppges när ni får den slutgiltiga skattsedeln.
För att undvika den räntan kan ni betala in den skatten på ert skattekonto alternativet är naturligtvis om ni på annat sätt bättre kan förvalta dessa "av staten lånade" pengar, dvs erhålla mer ränta på dom än vad staten tar.
Publicerat 2013-02-06