Fastighetsförmedling och
rådgivning för skogs- och jordbruket
SkogsmäklarnaVi kan skog!
+46 (0)563 - 419 00
info@skogsmaklarna.com

Slutspurt

Sommaren fortskrider, i takt med värmen har även tempot på budgivningen ökat. Likenäs 1:161 och Branäs 4:104 är nu i slutfasen på budgivningen. På Lillbergsgården 1:71 har det kommit in bud. På fläskremmen, Åshagen och Letafors är budgivningen avslutad.
 
Publicerat 2013-07-23