Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Sälja

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Nedan kan du läsa om vad man bör tänka på när man ska sälja jord- och skogsfastighet eller bostadshus.

Sälja jord- och skogsfastighet

Det är oftast bäst att hela familjen är delaktig i beslutet. Vi deltar ofta i den diskussion som föregår ett beslut om eventuell försäljning. Vi kan då göra en bedömning av vilka intäkter och kostnader som är att vänta de närmaste åren och de allmänna förutsättningarna för intäkter och kostnader på lite längre tid. Detta skall vägas mot ett bedömt försäljningspris, vad blir kvar efter skatt och att eventuella lån är betalda.

Arbetsgång för de fastigheter vi förmedlar

Vi hjälper givetvis till i alla delar av försäljningsprocessen för att inget skall glömmas bort och alla juridiska krav blir uppfyllda. Det händer ofta att en fastighets olika skiften säljs till olika köpare som kanske är grannskifte. Finns det hus på fastigheten är det ofta olika spekulanter till skogen och huset varför det kan bli en delad försäljning. Överlåtelse av skogsfastigheter sker ofta i en lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering.

Sälja bostadshus

Vi säljer många hus och avstyckade gårdar i Värmland. Efterfrågan och önskemål varierar mycket beroende på var i Värmland man är.

I glesbygd blir många hus fritidsbostäder då efterfrågan för permanent boende är begränsat. Många hus köps av kunder från våra grannländer och norra Europa.

Det tar lite längre tid och kräver mer arbete att sälja hus i glesbygden, men förr eller senare kommer rätt spekulant som vill betala ett rimligt pris.

Att tänka på som säljare

Vid försäljning av hus för permanentboende krävs att det finns en energideklaration som vid försäljningstillfället inte är äldre än 10 år.
Säljarens upplysningsplikt omfattas endast av fel och brister i fastigheten som han känner till och som inte kan anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder och som köparen inte kunnat upptäcka. Det kan till exempel vara att vattnet i brunnen tar slut under torra somrar. Ett sådant fel kan köparen inte kontrollera eller räkna med. Felet kan därför komma att betraktas som ett dolt fel.
Om säljaren upplyser om dessa typer av fel och brister kan han inte senare bli ersättningsskyldig för dem. För att säljaren ska bli skadeståndsskyldig måste han på ett svikligt sätt låtit bli att berätta att fastigheten har vissa fel och brister.
Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig för så kallade dolda fel, fel som varken han eller köparen känt till eller kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning och inte heller borde räknat med, med hänsyn till fastighetens pris, skick och ålder.
Säljaren har under normala omständigheter 10 års ansvar mot köparen för så kallade dolda fel.

Skogsmäklarna