Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Östra Vadje 9 68593 Torsby

Torsby

Skogsskiftet på Torsby Vadje 1:114

 • Tomtareal/mark: 139200 kvm
 • Pris: 600 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 575 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsskifte om ca 13,5 ha varav ca 12,3 ha prod. skog till största del G1. Totalt ca 2219 m³sk virkesförråd. Jakt i VVO. Observera att gården inte är till salu.

Allmän information

 • Pris:600 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 724 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 724 000 kr
 • UppdragsID:g6p 8xw
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 12000 kvm

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 123000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd totalt ca 2219 m³sk, ca 180 m³ varav ca 98% barr och 2% löv.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Gråsdalens VVO

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Vadje Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Vadje Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Vattenkraft

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:7

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  OBS!
  Då endast skogsskiftet försäljs kan rättigheter och belastningar komma att ändras.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna