Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY NY-BACKA 1:37 och 1:38

Skog till salu Ny-Backa 1:37 1:38

 • Tomtareal/mark: 414700 kvm
 • Pris: 1 050 000 kr
 • Pristyp: Eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 750 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Två skogsfastigheter till salu Ny-Backa 1:37 och 1:38. Ca 42 ha varav ca 29,4 ha prod. skog. Tot. ca 3934 m³sk virkesförråd. Jakt i Bada VVO.

Allmän information

 • Pris:1 050 000 kr
 • Pristyp: Eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 010 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 010 000 kr
 • UppdragsID:gu5 qdt
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 41000 kvm

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 264000 kvm

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 84000 kvm

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 30000 kvm
 • Areabeskrivning: NO

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Backa VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Gravol Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY NY-BACKA FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Elindebol Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Gravol Ga:5

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Följande gäller Ny-Backa 1:38
  
  Ny-Backa 1:38
  Samfällighet: Torsby Ny-Backa FS:1 
  Gemensamhetsanläggning: Torsby Elindebol Ga:2, Gemensamhetsanläggning: Torsby Gravol Ga:3, Gemensamhetsanläggning: Torsby Fastnäs Ga:8.
  Skattetal: Öre, penningar 7
  
  Ny-Backa 1:38
  Last, ledningsrätt starkström. 
  Beskr: Rätt till elektrisk starkströmsledning.
  Observera att redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
  
  Ny-Backa 1:38
  Fornlämning.
  Naturreservat Vimyren.
  Natura 2000-område Vimyren.
  
  Nedan gäller Ny-Backa 1:37

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 3700 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  ej angivet

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna