Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY MÖRE 1:67

Skogsfastighet till salu

 • Tomtareal/mark: 672400 kvm
 • Pris: 1 200 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 100 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet i Möre, Torsby kommun. Ca 69 ha varav ca 57 ha prod. skog. Totalt ca 3712 m³sk virkesförråd. I huvudsak gallringsskog. Stordelen av fastigheten är belägen på västra sidan av Klarälven. Två mindre skiften ligger på östra sidan inom Natura 2000-område, myrområde i närheten av Dalarnas län. Jakt i Likenäs VVO.

Allmän information

 • Pris:1 200 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 919 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 919 000 kr
 • UppdragsID:gwu gfs
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: För kännedom
 • Beskrivning:
  Fastigheten berörs av Natura 2000-område.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Likenäs VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Södra Persby Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Kölarna, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20020500, Registreringsdatum: 20050317)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Branäs Ga:62

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hjällstad Ga:11

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE FS:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hjällstad Ga:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE FS:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hjällstad Ga:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:9

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:11

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:10

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:14

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 3700 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  ej angivet
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna