Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY VADJE 1:4 och TORSBY VADJE 1:428

Skogsfastighet till salu

 • Tomtareal/mark: 1119600 kvm
 • Pris: 3 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheter i Vadje, Torsby kommun
  Vadje 1:4 och 1:428, tillsammans ca 112 ha varav ca 105 ha prod. skog. Totalt ca 9398 m³sk. Jakt i Gråsdalens VVO om ca 4081 ha, andel i flera FS

Allmän information

 • Pris:3 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 547 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 547 000 kr
 • UppdragsID:gga qab
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areanamn: Torsby Vadje 1:4 och 1:428
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 835000 kvm
 • Areabeskrivning: Totalt ca 9398 m³sk virkesförråd. Ca 90 m³sk /ha varav 91% barr, 9% löv.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 31000 kvm

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 210000 kvm

 • Areatyp: Berg/hällmark
 • Areastorlek: 36000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 10000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Gråsdalens VVO om 4081 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Vadje Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Hovfjället, Naturreservat (Beslutsdatum: 19691107)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY VADJE FS:5

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  ej angivet 
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna