Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

HAGFORS NORRA LOFFSTRAND 1:159

Obebyggd skogsfastighet

 • Tomtareal/mark: 347500 kvm
 • Pris: 1 350 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 350 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheten Hagfors, Norra Loffstrand 1.159 om ca 34 ha skog varav ca 30 ha prod. skogsmark. Virkesförråd om ca 5636 m³sk. Jakt i Loffstrands VVO.

Allmän information

 • Pris:1 350 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 113 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 113 000 kr
 • UppdragsID:gk0 xy5
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 295000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd totalt ca 5636 m³sk varav 86% barr och 14% löv.

 • Areatyp: Myr/kärr/mosse
 • Areastorlek: 44000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 4000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Loffstrands VVO

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fastnäs Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Södra Loffstrand Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fastnäs Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Norra Loffstrand Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Vattenkraft

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna