Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Torsby Kälkerud 1:31

Skogsfastighet med närhet till Torsby tätort

 • Tomtareal/mark: 692698 kvm
 • Pris: 2 300 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 2 475 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Torsby Kälkerud 1:31 med en areal om ca 71 ha varav ca 68 ha produktiv skog. Ett virkesförråd om ca 7989 m³sk och en medelbonitet på ca 5,8. Jakt i Frysände Östra VVO.

Allmän information

 • Pris:2 300 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 341 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 341 000 kr
 • UppdragsID:g2o y48
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 683000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd ca 7989 m³sk varav 90% barr och 10% löv. Medelbonitet ca 5,8 m³sk per ha.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 21000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 3000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 9000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Avstyckning
 • Beskrivning:
  Eftersom gården har styckats av från fastigheten kan vissa justeringar rörande pantbrev/inteckningar och rättigheter/laster komma att ske när allt är registrerat.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Förvärvstillstånd krävs ej.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Fryksände Östra VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Röbjörkeby Ga:5 - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattentäkt mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Röbjörkeby Ga:4 - VÄGAR

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Avlopp

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Vattentäkt

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att använda området x för jordvärmeanläggning - Jordvärme

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Vattentäkt mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  -- Se Avstyckning under fastighetsuppgifter! --

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna