Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS 1:267

2 skogsskiften i Västra Skymnäs, Hagfors kommun

 • Tomtareal/mark: 462243 kvm
 • Pris: 1 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 075 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Västra Skymnäs 1:267 och 1:256 om totalt ca 49 ha varav ca 46,5 ha prod. skog där ca hälften är G1. Virkesförråd ca 4696 m³sk. Jakt i VVO.

Allmän information

 • Pris:1 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 553 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 553 000 kr
 • UppdragsID:gsz 84t
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 465000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd totalt ca 4696 m³sk, ca 101 m³sk/ha varav 83 % barr och 17 %löv.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 13000 kvm

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 8000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 7000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Västra Skymnäsbygdens VVO

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Skymnäshagen Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Mulbete mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Västra Skymnäs Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Mulbete mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS S:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS S:11

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna