Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY FLÄSKREMMEN 1:24

Sysslebäck

Skogsfastighet mellan Svansåsknarten och Hån samt ett skifte i hemberget, Sysslebäck, Torsby kommun.

 • Tomtareal/mark: 287378 kvm
 • Pris: 500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 600 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet mellan Svansåsknarten och Hån samt ett skifte i hemberget, Sysslebäck, Torsby kommun. Totalt 29,9 ha varav ca 19,3 ha är produktiv areal och en totalvolym på ca 1 757 m³sk varav ca 972 m³sk är gallringsskog.. Jakträtt i Ovansjö VVO.

Allmän information

 • Pris:500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog, Skogsfastighet
 • Taxeringsvärde mark: 378 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 378 000 kr
 • UppdragsID:gmx wcm
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 193000 kvm
 • Areabeskrivning: Totalt virkesförråd ca 1 757 m³sk. I huvudsak gallringsskog.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 31000 kvm

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 22000 kvm
 • Areabeskrivning: Inlöst till reservat, avd 23 och 24

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 3000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 50000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fastigheten ingår i Ovansjös VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hole Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Acktjärnsåsen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20181204, Registreringsdatum: 20190116)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY FAGERÅSEN FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ransby Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY FLÄSKREMMEN FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Slättene Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:15

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hole Ga:6

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Obs! Ändringar kan komma att ske när lantmäteriet har justerat servituten mm efter de avstyckningar som har skett.

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 3 700 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna