Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY AMBJÖRBY 1:387

Ambjörby

Skogsfastighet till salu

 • Tomtareal/mark: 1533878 kvm
 • Pris: 3 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 3 325 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet i Ambjörby, Torsby kommun. 5 skiften varav ett litet på västra sidan av Klarälven samt 4 på östra sidan. Totalt 158 ha varav ca 102,7 ha är produktiv areal och en totalvolym på ca 10 869m³sk varav ca 4 313 m³sk S1-S2-skog och ca 6 206 m³sk G1-G2-skog. Jakträtt i Ambjörby VVO.

Allmän information

 • Pris:3 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 938 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 938 000 kr
 • UppdragsID:gua a7f
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1027000 kvm
 • Areabeskrivning: Produktiv areal

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 354000 kvm
 • Areabeskrivning: Imp

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 188000 kvm
 • Areabeskrivning: Hänsynsmark

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 7000 kvm
 • Areabeskrivning: Övrig mark

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 4000 kvm
 • Areabeskrivning: Vatten

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Ambjörby VVO.

 • Rubrik: Att beakta angående försäljningen
 • Beskrivning:
  Ett gammalt sågverk finns in anslutning till avd. 57-59, detta ingår inte i försäljningen.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Åskakskölen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20190128, Registreringsdatum: 20190305)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebol Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Åskakskölen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:18

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:20

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebol Ga:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:34

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:37

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:21

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:23

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:15

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:22

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:42

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 3700 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna