Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY ÖSTMARK 1:75

Skogsfastigheten Östmark 1:75

 • Tomtareal/mark: 171651 kvm
 • Pris: 750 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 952 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet med mindre timmerbyggnad i enkelt skick. Total areal ca 17 ha varav ca 16,6 ha produktiv skog. Totalt ca 1960 m³sk, varav ca 118 m³sk per ha. Jakt i VVO.

Allmän information

 • Pris:750 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 113
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 235 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 235 000 kr
 • UppdragsID:g55 jum
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 166000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd ca 2040 m³sk varav 86% barr och 14% löv.

 • Areatyp: Impediment
 • Areastorlek: 3000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 2000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Ulvsjöns VVO, norra sektionen. Ca 3200 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fäbacken Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ulvsjön Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK S:11

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Timmerstuga

  Allmän information

  • Boarea (BOA): 15 kvm
  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Timmerstuga i enkelt skick. 4 * 4,5 m med en liten veranda ca 1,5 m. Öppen spis. Spånisolering på taket som är täckt med platonmatta, (har blåst av och behöver läggas på innan snön kommer)

Skogsmäklarna