Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Tranåsen 3 68063 Likenäs

Likenäs

Timrad gård med vackert läge i Likenäs

 • Tomtareal/mark: 19000 kvm
 • Pris: 450 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 330 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Tranåsen är en timrad gård med vackert läge intill Likån, med närhet till skidorten Branäs, samt Sälen- och Trysilfjällen inom 2 timmars köravstånd. Marken består av 2,1 ha (lantmäteriet) där merparten är myr.

Allmän information

 • Pris:450 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Avstyckad gård
 • Typkod: 100
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog, Övrigt
 • UppdragsID:g7c vg3
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 10000 kvm

 • Areatyp: Myr/kärr/mosse
 • Areastorlek: 4000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 4000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Rätt till jakt i VVO kan tas upp till prövning vid årlig jaktstämma när lantmäteriförrättningen är genomförd.

 • Typ: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_SUBDEVIDE
 • Beskrivning:
  Aktuellt skifte (se karta) kommer att avstyckas ifrån stamfastigheten genom lantmäteriförrättning. Arealen kommer att fastställas när lantmäteriförrättningen är genomförd.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Rättigheter och belastningar fastställs i samband med kommnde lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Huvudbyggnad

  Allmän information

  • Antal rum: 3
  • Boarea (BOA): 100 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Rumsbeskrivning:
   Äldre mangårdsbyggnad som inte varit bebott sen 1900-talets första hälft. 3 rum + kök på båda planen. Omfattande renoveringsbehov. Delvis sammanfallen murstock och mycket gamla skurgolv.

  Byggnad

  • Fönster: 2-glasfönster
  • Taktyp/takbeklädnad: Tegel
  • Grund: Huggen sten

  Ekonomibyggnad

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Ekonomibyggnad med loftgång. Dåligt tegeltak, ca 5*15 m.

  Ekonomibyggnad

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Ekonomibyggnad, timrad loge och lösvirkesdel. Ca 6*17 m. Plåttak.

  Härbre

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Timrat härbre med av plåttak, ca 3,8*6,4 m.

Skogsmäklarna