Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

HAGFORS YNÄS 1:28

Ekshärad

Skogsfastighet med sjöläge. Tre skiften, stuga och förråd.

 • Tomtareal/mark: 111175 kvm
 • Pris: 450 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet Hagfors Ynäs 1:28. Tre skiften om totalt 11,7 ha, varav produktiv skogsmark 11,6 ha. 
  Virkesförråd totalt 1529 m3sk. Virkesförråd per ha: 132 m3sk
  Skifte 1 är beläget öst om Busjön. 4,9 ha
  Skifte 2 är beläget direkt öst om Busjön, med strandlinje i sjön. 4,5 ha
  Skifte 3 är beläget vid väg 931 utanför Bergsäng. På skiftet finns en stuga med vedspis samt ett förråd. 2,2 ha

Allmän information

 • Pris:450 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 243 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 243 000 kr
 • UppdragsID:gqo y7v
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 110000 kvm
 • Areabeskrivning: Skogsfastighet Hagfors Ynäs 1:28. Tre skiften om totalt 11,7 ha, varav produktiv skogsmark 11,6 ha. Virkesförråd totalt 1529 m3sk. Virkesförråd per ha, 132 m3sk. Skifte 1 är beläget öst om Busjön. 4,9 ha Skifte 2 är beläget direkt öst om Busjön, med strandlinje i sjön. Genom skiftet går en väg. Skifte 3 är beläget vid väg 931 mellan Bergsäng och Ekshärad. På skiftet finns en stuga med vedspis samt ett förråd. Genom skiftet går en mindre skogsväg.

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Stuga

  Allmän information

  • Boarea (BOA): 16 kvm
  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Stuga med ett rum. Stående panel med läkt. Plåttakt med pannplåt. Murad skorsten. Hängrännor i plåt.
   Ett rum med trägolv, tapeter på väggarna och målade skivor i taket.
   Två spröjsade enkelglasfönster med innanfönster. Murstock med Näfveqvarn vedspis.
   Torpargrund med gjuten sockel.

  Förråd

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Fristående förråd.

Skogsmäklarna