Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Del av Uggleheden 2:13

Höljes

Mindre fastighet vid Höljessjön

 • Tomtareal/mark: 15500 kvm
 • Pris: 150 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Mindre byggnad att utveckla vidare, areal ca 1,5 ha. Här finns stora möjligheter till att skapa sitt egna drömställe med ett fantastiskt läge vid Höljessjön. Här kan man både fiska och njuta av den vakra utsikten. Långflons gränshandel ligger ett stenkast bort och sommartid lockar höljes rallycross många turister till stället.

Allmän information

 • Pris:150 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Fritid
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid
 • Totalt taxeringsvärde: 40 999 000 kr
 • UppdragsID:g3v nf5
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 15000 kvm
 • Areabeskrivning: Berörs av nyckelbiotop, se rödmarkering på ortofoto.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_SUBDEVIDE
 • Beskrivning:
  Ansökan om avstyckning kommer göras varvid arealer, typkod, taxeringsvärden, rättigheter/laster m.m fastställs efter genomförd Lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Fritidshus

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Mindre byggnad som man kan bygga vidare på.

Skogsmäklarna