Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

HAGFORS NORRA LOFFSTRAND 1:180

Skogsfastigheten Hagfors Norra Loffstrand 1:180

 • Tomtareal/mark: 690000 kvm
 • Pris: 1 800 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 210 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheten Hagfors Norra Loffstrand 1:180 om ca 68 ha varav ca 55 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3897 m³sk. Jakt i Haraortens VVO om 3395 ha.

Allmän information

 • Pris:1 800 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 238 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 2 238 000 kr
 • UppdragsID:gt7 ksu
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 547000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd ca 3.897 m³sk varav 89% barr och 11% löv.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 75000 kvm

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 57000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 2000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 32000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Haraortens VVO om 3395 ha.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Solberg Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Biotopskydd 2004:92, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20040130)

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna