Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY KNOSSEN 2:30

Skogsfastigheten Torsby Knossen 2:30

 • Tomtareal/mark: 1759150 kvm
 • Pris: 5 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 4 600 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheten Torsby Knossen 2:30, två skiften om totalt ca 171 ha varav ca 141 ha produktiv skog. Virkesförråd om ca 14.790 m³sk. Jakt i Skråckarbergets VVO.

Allmän information

 • Pris:5 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 155 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 155 000 kr
 • UppdragsID:g3s gx2
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1413000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd totalt ca 14.790 m³sk varav 88% barr och 12% löv. Inkluderar skog med restriktion om ca 7,6 ha.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 278000 kvm

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 18000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 238000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Norra skiftet ligger inom Skråckarbergets VVO med 8685 ha.
  I dagsläget oklart om jakt på södra skiftet. Uppdateras.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Gartosofta, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20020500, Registreringsdatum: 20050317)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning,transformatorstation - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KINDSJÖN FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE FS:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE FS:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:9

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:11

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY KNOSSEN S:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:15

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÖRE S:10

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna