Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Brattmon 51 68060 Sysslebäck

Brattmon

Gård i Brattmon, Sysslebäck

Budgivning pågår!
Högsta bud: 775 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Gård i Brattmon , 4 rum och kök om ca 90m². Areal om ca: 5,8 ha, varav ca: 3,7 ha produktiv skog. Virkesförråd totalt ca: 503 m³sk. Fint belägen med naturen utanför dörren. Flertalet skidorter finns inom några mils radie. Goda fiske och vandringsmöjligheter. Jakt i Ovansjö VVO. Fastigheten försäljes med friskrivningsklausul.

Allmän information

 • Pris:775 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Gård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Fritid, Hästgård, Skog, Övrigt
 • Taxeringsvärde byggnad: 174 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 174 000 kr
 • UppdragsID:gm7 92x
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 37000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd ca 503 m³sk varav 98% barr och 2% löv med en bonitet på ca 5,3

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 15000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 5000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Ovansjö VVO.

 • Rubrik: Friskrivning
 • Beskrivning:
  Observera att fastigheten försäljes med friskrivningsklausul.

 • Typ: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_SUBDEVIDE
 • Beskrivning:
  Då fastigheten är under avstyckning kommer taxeringskod/värde, rättigheter och belastningar att fastställas efter genomförd Lantmäteriförrättning.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Slättene Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Ömtberget, Naturreservat (Beslutsdatum: 20010402)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Utrymme

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LÖVBERGET S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Kanalisation med optokabel

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Elektrisk starkströmsledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:9

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:28

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:27

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:26

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LÖVBERGET S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SKYLLBÄCK S:43

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Vattenkraft mm

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Då fastigheten är föremål för avstyckning så kommer ovanstående rättigheter/laster att fastställas/justeras efter genomförd Lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Huvudbyggnad

  Allmän information

  • Antal rum: 4 ( 2 sovrum)
  • Boarea (BOA): 90 kvm
  • Biarea (BIA): 8 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad:174 000 kr
  • Rumsbeskrivning:
   Planlösning
   På bottenvåningen finns två entréer med hall, badrum, kök kammare och sal. Övervåningen rymmer två sovrum och kallgarderober.
   
   Bottenvåning
   
   Entré från gården där hallen har målad masonit på väggarna och i taket, plastmatta.
   I anslutning ligger badrummet med WC, handfat, duschkabin och tvättho. Plastmatta på vägg och golv, målad masonit i snedtak. 
   Köket med typisk 70-tals inrede, spis med plattor, fläkt och en Jötul-kamin installerad. Plastmatta på golv, tapet på väggar och plattor i tak. 
   Anslutet till köket ligger tvättstugan med tvättmaskin och varmvattenberedare. Plastmatta och plattor i tak.
   Från köket kommer man först till kammaren med fina, breda golv och taklister. Väggfast garderob. Plastmatta på golv, grön tapet på väggar och vitmålat tak med lister i rutnät.
   Vidare in i salen med sin linoleummatta, tapet på vägg och plattor i tak. Även här dessa fina lister.
   Från salen når man hall och entré från vägen med trappen till övervåningen. 
   Denna hall har plastmatta, tapet på väggar och plattor i tak. Trappen har nålfiltsmatta.
   
   Övervåning
   
   På hallen är det linoleummatta på golv och tapet på vägg. 
   Sovrum 1 har en inbyggd garderob. Linoleummatta på golv, tapet på väggar och plattor i tak. 
   Sovrum 2 har heltäckningsmatta på golv, tapet på väggar och plattor i tak.
   
   3 st kallgarderober

  Byggnad

  • Byggår: 1909
  • Utvändiga plåtarbeten: Galvaniserad målad plåt
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • Fönster: Enkla med innanfönster förutom 2 kopplade på öv.
  • Taktyp/takbeklädnad: Plåt
  • Grund: Huggen sten
  • Uppvärmning: Direktverkande el och kamin
  • Skick på värmeanläggning: Elradiatorer delvis utbytta.

  Ekonomibyggnad

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad:62 000 kr
  • Beskrivning:
   Det finns ett flertal ekonomibyggnader, förråd och ett gammalt härbre. Längan till vänster inne på gården rymmer bl.a. gammelstugan som har trägolv, tapet på väggar. Näfverkvarn spis och bakugn. Pärlspont. Kammare: Linoleummatta på golv, pärlspont och en kamin.
   Jordkällare.

Skogsmäklarna