Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY ÖSTMARK 1:763 och 1:942

Två skogsfastigheter i Torsby, Östmark

 • Tomtareal/mark: 528310 kvm
 • Pris: 1 550 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 400 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheterna Torsby Östmark 1:763 och 1:942 består av ett skifte med god arrondering och innefattar totalt ca 52,5 ha prod. skogsmark och ca 4 212 m3sk. Skogsbruksplanen är just nu under revidering och volymer kan komma att ändras.

Allmän information

 • Pris:1 550 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 932 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 932 000 kr
 • UppdragsID:gnt kvr
 • Försäljningssätt

 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 525000 kvm
 • Areabeskrivning: Ca 4212 m³sk

 • Areatyp: Myr/kärr/mosse
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 1000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken iTorsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Klacksbergs VVO om 2366 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Långerud Ga:3 - Östmark 1:763

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:1 - båda fastigheterna

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:2 - båda fastigheterna

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:3 - båda fastigheterna

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:4 - båda fastigheterna

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK FS:5 - båda fastigheterna

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖSTMARK S:11 - båda fastigheterna

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna