Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY ÖNNEBY 1:97

Skogsfastighet i Torsby

 • Tomtareal/mark: 471122 kvm
 • Pris: 1 700 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 300 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Torsby Önneby 1:97 är en skogsfastighet om 48,6 ha varav 33,8 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av fem skiften och har ett virkesförråd om ca 4911 m³sk enligt aktuell skogsbruksplan. Jakt ingår i Oleby VVO, samt i Rinnbygdens VVO.

Allmän information

 • Pris:1 700 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 756 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 756 000 kr
 • UppdragsID:g8w myt
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 338000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd ca 4911 m³sk. Största delen i G1.

 • Areatyp: Myr/kärr/mosse
 • Areastorlek: 140000 kvm

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 6000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 1000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fastigheten ingår i Rinnbygdens VVO, samt i Oleby VVO.

 • Typ: Arrende/nyttjanderätter
 • Beskrivning:
  Ett arrendeavtal finns upprättat med Torsby Golfklubb för den del av fastigheten som ligger inom golfbaneområde.
  Ett arvode om 1600 kronor utgår årligen för detta arrende.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Hamra Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖNNEBY S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ÖNNEBY S:4

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna