Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

MORA UTMELAND 206:1

Skogsfastighet nära Mora

 • Tomtareal/mark: 894540 kvm
 • Pris: 4 100 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Mora Utmeland 206:1 är en fastighet i 3 skiften om ca 92 ha, varav ca 71,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 15 343 m³sk enligt aktuell skogsbruksplan och boniteten är 4,8. Jakt ingår i Utmelands VVO.

Allmän information

 • Pris:4 100 000 kr
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 509 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 509 000 kr
 • UppdragsID:g44 o6h
 • Försäljningssätt

 • Offentlig auktion: 30 september, 2021
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Plats:
  Advokaterna Bergh & Staafs samlingslokal
  Kyrkogatan 6
  792 30 Mora
  
  Fastigheten kommer försäljas genom offentlig auktion, vilket innebär att inget normalt budgivningsförfarande kommer att äga rum. 
  Bud kan endast läggas under pågående auktion vid ovan angiven tid och plats. Den budgivare med högst bud får köpa fastigheten.
  
  Acceptpriset för auktionen är lagt till 4 100 000 kr och inga bud under denna nivå kommer att accepteras.
  
  Kontrakt gällande överlåtelsen av fastigheten skrivs på plats efter genomförd budgivning.
  
  God man och ansvarig för auktionens genomförande är Anna Melin Nyström.
 • Betalningsvillkor:
  Köparen skall i direkt anslutning till avslutad auktion teckna köpekontrakt och kontant erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 719000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesvolym: ca 15 343 m³sk

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 185000 kvm

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 1000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 14000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 2000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt ingår i Utmelands VVO om 6 020 hektar.

 • Typ: Fiske
 • Beskrivning:
  Fastigheten ingår i fiskesamfälligheten Mora Utmeland FS:53

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Mora Utmeland Ga:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Delägarna i bysamfällt fiske (=utmeland fs:53) har rätt till fem meters bred gångväg vid bossån (kartblad 19) - Gångväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för skogsbruk ta väg där lämpligast är varvid uppkommen skada av betydelse skall ersättas (kartblad 9) - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att bibehålla och underhålla en befintlig avloppsledning jämte tillhörande dike (kartblad 6) - Avloppsledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för skogsbruk ta väg (kartblad 9) där lämpligast är varvid uppkommen skada av betydelse skall ersättas. - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: De fastigheter som har andel i bysamfällt fiske(=utmeland fs:53)har rätt att använda en femton meter bred markremsa vid venjansjön(kartblad 17) - Gångväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Delägarna i bysamfällt fiske (=utmeland fs:53) har rätt till fem meters bred gångväg vid gamla stugutjärn(kartblad 27) - Gångväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: De fastigheter som har del i bysamfällt fiske (=utmeland fs:53) har rätt till tio meters bred gångväg vid gruvån(kartblad 14) - Gångväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för skogsbruk ta väg (kartblad 6-7) där lämpligast är varvid uppkommen skada av betydelse skall ersättas - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för skogsbruk ta väg där lämpligast är varvid uppkommen skada av betydelse skall ersättas (kartblad 9) - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Vatten och avlopp

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:48

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:36

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:41

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND FS:53

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:38

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:40

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:42

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:44

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:45

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:46

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA MORA S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:39

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:43

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA UTMELAND S:47

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MORA MORA S:1

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna