Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

EDA HOLMSRUD 1:48

Skogsfastighet i Skillingmark, Eda Kommun

 • Tomtareal/mark: 1165900 kvm
 • Pris: 6 500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastigheten Eda Holmsrud 1:48 ligger i Skillingmark nära den norska gränsen och består av ca 123,6 ha varav ca 109,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt nyupprättad skogsbruksplan 20 733 m3sk. Boniteten är 5,7. Jakträtt i Skillingmarks södra VVO finns.

Allmän information

 • Pris:6 500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 796 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 796 000 kr
 • UppdragsID:g9s u0d
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1099000 kvm

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 81000 kvm

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 49000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 7000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Skillingmarks södra VVO om 1535 ha.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Eda kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Eda Strömsmark Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Eda Bön Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna