Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY LILLBERGSGÅRDEN 2:11

Skogsfastighet nära Sysslebäck

 • Tomtareal/mark: 770025 kvm
 • Pris: 2 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 2 200 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten Torsby Lillbergsgården 2:11 består av ca 78,8 ha varav ca 72 ha är produktiv skog. Virkesförrådet är 6 921 m³sk och boniteten 5,2 enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Jakt ingår i Ovansjö VVO.

Allmän information

 • Pris:2 400 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 127 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 127 000 kr
 • UppdragsID:guf sua
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 721000 kvm
 • Areabeskrivning: Total virkesvolym: 6921 m³sk

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 64000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 3000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt igår i Ovansjö VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Slättene Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Skyllbäck Ga:16

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Lillbergsgården 1:41,hole 1:54 M Fl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19830914)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Enl 110 § Byggnadslagen, Nybyggnadsförbud (Beslutsdatum: 19830914)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN FS:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:20

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:19

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:22

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut VATTENKRAFT MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:18

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LILLBERGSGÅRDEN S:17

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna