Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY PERSBY 1:4, 1:9, 1:10 del av

Trevlig skogsfastighet i Persby, Torsby kommun

 • Tomtareal/mark: 505000 kvm
 • Pris: 3 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Nu förmedlar vi delar av fastigheterna Torsby Persby 1:4 och 1:9. Marken består av ca 51,9 hektar, där ca 50,5 är produktiv skogsmark. Enligt aktuell skogsbruksplan finns totalt 8 209 m³sk på fastigheten, vilket ger 163 m³sk/ha. Medelboniteten är 6,5 och åldersklassfördelningen är relativt jämn med viss tonvikt på gallringsskog. Jakträtt ingår i Utterbyns VVO om 2 984 hektar.

Allmän information

 • Pris:3 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • UppdragsID:gpj 8ea
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt ingår i Utterbyns VVO

 • Typ: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_SUBDEVIDE
 • Beskrivning:
  Fastigheterna är föremål för avstyckning, där åkermark och en del av skogsmarken kommer att styckas av från de delar av fastigheterna som avses till försäljning.
  Taxeringsvärde, areal, rättigheter m.m fastställs efter genomförd lantmäteriförättning.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Röbjörkeby Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Röbjörkeby Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga mindre brygga för båt vid sirsjön samt gångväg till sjön längs gränsen till persby 1:11 - Båtplats

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att nyttja område av persby 1:4 för jordvärme (nedgrävd slang) - Jordvärme

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna