Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Säterstugan Del av TORSBY ENNARBOL 4:5

Stöllet

Liten söt timrad stuga i skogen med möjlighet till jakt.

 • Tomtareal/mark: 1522 kvm
 • Pris: 295 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 325 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Nu förmedlar vi del av fastigheten Ennarbol 4:5. En liten timrad stuga belägen på Ennarbolssätern i skogen norr om Ekshärad. Tomten kommer att styckas av från en större skogsfastighet och ingen jakträtt kommer att följa med marken. Däremot finns möjlighet till tecknande av ett jaktarrende i Ennarbol-Åstrands VVO.

Allmän information

 • Pris:295 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Fritid
 • Typkod: 122
 • Huvudinriktning: Fritid
 • UppdragsID:g5w j3s
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_SUBDEVIDE
 • Beskrivning:
  Då fastigheten styckas av från en annan fastighet kommer areal, taxeringskod, taxeringsvärde samt rättigheter och belastningar m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Säljaren ger möjlighet att teckna arrendeavtal för jakt i Ennarbol-Åstrands VVO.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20210125)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

Övrigt

 • Övrigt:
  Handpenning 10% av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknandet. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Säterstuga

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Rumsbeskrivning:
   Fin liten timrad säterstuga från Likenässtugan timmerhus AB. Ett rum om 30 m² med liten köksavdelning och en fin kamin. Utedass och brunn finns att hämta vatten i.

Skogsmäklarna