Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Björntjärnshöjden 4 68597 Östmark

Östmark

En fin skogsfastighet med bra fritidshus i bästa läget.

 • Tomtareal/mark: 1306396 kvm
 • Pris: 9 300 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 9 300 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten Torsby Millmark 1:111 hyser två fritidshus med fina lägen och har även en hel del skog! Marken består av 128,2 ha i två skiften varav 123,8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 23 520 m³sk och marken har bra växtlighet med en bonitet på 8,5. Jakt ingår i Hesslingsbergs VVO.

Allmän information

 • Pris:9 300 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 113
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 21 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 4 569 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 4 590 000 kr
 • UppdragsID:gb0 33f
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1238000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd: 23 520 m³sk

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 23000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 16000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 5000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Två jakträtter i Hesslingsbergs VVO om 6 474 hektar.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:61

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:53

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:57

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK FS:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:12

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:19

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:20

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MILLMARK S:22

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Nystugan

  Allmän information

  • Antal rum: 3 ( 2 sovrum)
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Rumsbeskrivning:
   Nystugan består av två rum och kök, samt en förstukvist med plats för en kaffestund. Tillsammans cirka 40 m2. Det första rummet är ett sovrum, med två inbyggda sängar. Trägolv, träpanel i taket, samt målade väggar. Rummet till höger är helt i trä, med timrade väggar, samt trä i tak och golv. Köket värms av en Jötul-kamin och här finns även köksskåp och en diskbänk. Här finns också husets andra ytterdörr.

  Byggnad

  • Byggår: 1965
  • Utvändiga plåtarbeten: Plåt
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • Fönster: 2-glasfönster
  • Taktyp/takbeklädnad: Plåt
  • Grund: Plintar
  • Uppvärmning: Ved

  Gammelstugan

  Allmän information

  • Antal rum: 2 ( 1 sovrum)
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Rumsbeskrivning:
   Gammelstugan består av två rum samt en hall, tillsammans cirka 30 m2. Rummet till höger är inrett med en köksbänk, samt öppen spis. På golvet är det ett furugolv, och väggarna är delvis bröstpanel, delvis målade. Vitmålad panel i taket. Rummet till vänster används som sovrum med furugolv, bröstpanel samt målad panel i taket.

  Byggnad

  • Byggår: 1905
  • Utvändiga plåtarbeten: Plåt
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • Fönster: 2-glasfönster
  • Taktyp/takbeklädnad: Plåt
  • Grund: Huggen sten
  • Uppvärmning: Ved

  Förråd med utedass

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Mindre förråd med en dörr för utedass, och en dörr för förvaring.

  Bastu

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Vedeldad bastu med ett litet förrum samt basturum.

Skogsmäklarna