Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

ARVIKA GÖRDSBYN 1:14

Skogsfastighet i Gördsbyn, Arvika

 • Tomtareal/mark: 1226812 kvm
 • Pris: 3 500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 3 600 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten Arvika Gördsbyn 1:14 består av ca 121,6 ha i ett skifte, varav 115,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 9706 m³sk och boniteten 5,4. Fastigheten har en övervägande andel gallringsskog med en hel del att pyssla med för den intresserade. Jakt finns på egen mark. Se fastighetsuppgifter för utförligare info om jakt.

Allmän information

 • Pris:3 500 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 443 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 2 443 000 kr
 • UppdragsID:gjh amj
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Arvika kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fastigheten ingår i Älgå-Ny älgskötselområde. Fastigheten ingår inte i något VVO utan marken har till dags dato utarrenderats till en jaktklubb. Inga garantier finns för en kommande ägare till möjligheten att delta i jakt i den aktuella jaktklubben. Däremot ingår oavsett jakt på egen mark för såväl småvilt som för älg, från och med jaktåret 2022/23.

 • Typ: Arrende/nyttjanderätter
 • Beskrivning:
  Jakten är utarrenderad till och med jaktåret 2021/22.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Arvika Västra Skyberg Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ARVIKA GÖRDSBYN S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  Fastigheten ingår i vägsamfällighet som sträcker sig från orten Gränsjön till sjön Gränsjön. Resterande sträckning av vägen ägs av Stora Enso.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna