Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY AMBJÖRBY 1:401, 1:402 och Torsby Månäs 1:164

Skog i Månäs och Ambjörby

 • Tomtareal/mark: 4524000 kvm
 • Pris: 6 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
Budgivning pågår!

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheterna Ambjörby 1:401 och 1:402 samt Månäs 1:164 består av sammanlagt ca 236,7 hektar produktiv skogsmark och volymen är ca 19 170 m³sk enligt skogsbruksplanen. Den totala arealen av de tre fastigheterna är ca 452,4 hektar varav ca 179,3 hektar ingår i Åskakskölens naturreservat. Fastigheterna består av sammanlagt 10 skiften.

Allmän information

 • Pris:6 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 4 754 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 4 754 000 kr
 • UppdragsID:go6 zd8
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Bud kan läggas på helheten, fastighet eller enskilda skiften.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 2367000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd om totalt ca. 19 170 m³sk. Boniteten spänner mellan 5,0-5,7 över fastigheterna.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 429000 kvm

 • Areatyp: Skog med restriktion
 • Areastorlek: 1664000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 28000 kvm

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 20000 kvm

 • Areatyp: Berg/hällmark
 • Areastorlek: 15000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i VVO på alla fastigheter.
  2 jakträtter kan arrenderas ut på Månäs varav en är utarrenderad t.o.m 30 juni 2022.
  2 jakträtter kan arrenderas ut på Ambjörby.
  Överskjutande areal ger markägaren jakträtt.

 • Rubrik: Avverkning
 • Beskrivning:
  En avverkningsanmälan är inskickad men inte genomförd.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:1 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebol Ga:4 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:18 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402, Månäs 1:64

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Månäs Ga:8 - gäller Ambjörby 1:401, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Åskakskölen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20190128, Registreringsdatum: 20190305) - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Åskakskölen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317) - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström - gäller Ambjörby 1:401, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY FS:3 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:2 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:4 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:5 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:6 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:7 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:8 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:9 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:10 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:18 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:19 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:20 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:34 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:37 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY AMBJÖRBY S:42 - gäller Ambjörby 1:401, Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY MÅNÄS FS:2 - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:8 - gäller Ambjörby 1:402, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebo Ga:7 - gäller Ambjörby 1:402, Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:12 - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:13 - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:14 - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Ambjörby 1:402

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:1 - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebol Ga:3 - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:20 - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Hjällstad Ga:6 - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut väg: Rätt att underhålla, bibehålla och använda väg för utfart - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkström - Starkström - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Brännåsen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20200323, Registreringsdatum: 20200421 - berör även outrett vattenområde) - gäller Månäs 1:164

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderätt: Fiberledning - gäller Månäs 1:164

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanerna är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna