Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY FÄBACKEN 1:29, TORSBY ULVSJÖN 1:22

Skog i Lekvattnet

Budgivning pågår!
Högsta bud: 4 000 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Vi förmedlar här två skogsfastigheter som omfattar ca 129 ha varav ca 110 ha produktiv skog. Virkesförråd om 8819 m³ enligt aktuell Skogsbruksplan. Hälften ligger i G1 och 29 ha är R2. Jakt i Fäbackens och Ulvsjöns VVO.

Allmän information

 • Pris:3 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 834 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 2 834 000 kr
 • UppdragsID:gtb pqd
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1097000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 8819 m³ med en bonitet på 3,5 m³sk/ha.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 164000 kvm

 • Areatyp: Berg/hällmark
 • Areastorlek: 22000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 6000 kvm

 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 10000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fäbackens VVO - 1003 ha.
  Ulvsjöns VVO - 3215 ha.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fäbacken Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fäbacken Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att använda vägen v för utfart - Väg -
  Gäller Fäbacken 1:29

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ULVSJÖN FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY ULVSJÖN FS:2

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna