Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY BONDBERGET 1:6

Skogsfastighet på Bondberget

Skogsfastighet om ca 12 ha med jakt i Likenäs VVO

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten omfattar ca12 ha varav ca 10 ha är produktiv skog och har ett virkesförråd på 2768 m³sk. En beräknad bonitet på 5 m³sk/ha och år. Tillväxten för perioden är beräknad till 44 m³sk/år och avverkningsförslag är satt till totalt 870 m³sk. Jakt i Likenäs VVO.

Allmän information

 • Pris:760 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 378 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 378 000 kr
 • UppdragsID:gou bzs
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 103000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 2768 m³sk, beräknad bonitet 5 m³sk/ha och år. Till största delen gran.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 20000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Likenäs VVO på 18.053 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Branäs Ga:63

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY BONDBERGET FS:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS FS:9

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:23

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:27

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:26

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:19

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:20

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LIKENÄS S:29

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna