Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

FILIPSTAD SKÅLTJÄRNSHYTTAN 1:91

Skogsfastighet i Filipstad

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastighet om ca 66 ha varav ca 62 ha är produktiv skog där merparten är i G1. Ett virkesförråd om dryga 12 100 m³sk och jakt i Skåltjärnshyttans VVO. Det lilla skiftet är mycket fint beläget invid Norddammarna.

Allmän information

 • Pris:4 100 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 776 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 776 000 kr
 • UppdragsID:gbn xgb
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Bud kan läggas på helheten eller skiftesvis.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 621000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 12 131 m³sk, 195 m³sk/ha. Bonitet 5,4 m³sk/ha och år.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 36000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Ingår i Skåltjärnshyttans VVO på 3 139 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Filipstad Skåltjärnshyttan Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Filipstad Skåltjärnshyttan Ga:2

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna