Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY LJUSNÄS 1:103

Skogsfastighet i Ljusnäs

Skogsfastighet med jakt i VVO
Budgivning pågår!
Högsta bud: 2 200 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten omfattar ca 67 ha varav ca 45 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 7057 m³sk och en beräknad bonitet på 4,2 m³sk/ha och år. 21 ha i G1 och 15 ha i S2. Avverkningsförslag för perioden är satt till 1873 m³sk för föryngringsavverkning och 993 m³sk för gallring. Förväntad tillväxt för perioden är 182 m³sk per år. Jakt i Ljusnäs VVO.

Allmän information

 • Pris:2 200 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 772 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 772 000 kr
 • UppdragsID:g6o 5uu
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 454000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd om ca 7057 m³sk. Boniteten är beräknad till 4,2 m³sk/ha och år.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 196000 kvm

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 10000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 2000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 6000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i VVO på 11 009 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ljusnäs Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Munkebol Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:18

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20200613)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20200613)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LJUSNÄS FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY LJUSNÄS S:3

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna