Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY TRANSTRAND 3:37

Skogsfastighet i Transtrand

Budgivning pågår!

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Två skiften med en areal om ca 21 ha och ett virkesförråd på ca 2562 m³sk. Jakt i Likenäs VVO.

Allmän information

 • Pris:875 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 487 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 487 000 kr
 • UppdragsID:gyt rgw
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 204000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 2562 m³sk.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 3000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 2000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Likenäs VVO.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Amnerud Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Transtrand Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Ambjörby Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Dalby-Backa Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND FS:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:10

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:24

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:23

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:22

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY TRANSTRAND S:21

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna