Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

HAGFORS BYN 1:134

Skog i Ekshärad, Hagfors kommun

Skogsfastigheten Hagfors Byn 1:134.

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten omfattar ca 61 ha, fördelat på 5 skiften, varav ca 50 ha är produktiv skog. Ett virkesförråd om 6476 m³sk och medelbonitet beräknad till 5,3 m³sk. Tillväxten för perioden är beräknad till 237 m³sk per år och avverkningsförslag satt till totalt 1548 m³sk.
  Mer utförlig information finns under "Kommentarer" i Skogsbruksplanen.

Allmän information

 • Pristyp: Offentlig auktion
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 184 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 2 184 000 kr
 • UppdragsID:gkz vgy
 • Försäljningssätt

 • Offentlig auktion: 16 februari, 2023
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Plats:
  Skogsmäklarna i Värmland HB
  Kjelléns väg 3
  683 60 Ekshärad
  
  Fastigheten kommer försäljas genom en sk. offentlig auktion, vilket innebär att inget normalt budgivningsförfarande kommer att äga rum. 
  Bud kan endast läggas under pågående auktion och den budgivare med högst bud får köpa fastigheten.
  
  Auktions-PM m.m finns på www.berghochstaaf.se 
  Ytterligare frågor om auktionen och själva försäljningen besvaras av, den av tingsrätten förordnad god man;
  
  Advokat Mats Bergh 
  mbe@berghochstaaf.se 
  +46 250 61 93 03
  
  Frågor om fastigheten besvaras av Fastighetsmäklare Anna Melin Nyström på 0563 419 04 eller på e-mail: anna@skogamaklarna.com
 • Betalningsvillkor:
  Köparen skall i direkt anslutning till avslutad auktion teckna köpekontrakt och kontant erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 499000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd om 6476 m³sk.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 109000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 2000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Skifte 1 ingår i Östra Tönnets VVO.
  Skifte 2, 3 och 4 ingår i Byn Hallas VVO.
  På skifte 5 kan endast egen jakt bedrivas.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken iHagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Brånberg Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS BYN S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS BYN S:4

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.
  
  Då fastigheten försäljes som "offentlig auktion" har Skogsmäklarna således inget ansvar för själva försäljningen och besvarar inga frågor utan hänvisar till advokat Mats Bergh, kontaktuppgifter finns i prospektet.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna