Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY NORRA STÖLLET 1:182

Skogsfastighet i Stöllet

Budgivning pågår!
Högsta bud: 2 550 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Ca 85 ha varav ca 64 ha produktiv skog. Virkesförråd om 8626 m³sk och en medelbonitet på 4,8 m³sk / ha. Jakt i Stöllets VVO.

Allmän information

 • Pris:3 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 823 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 823 000 kr
 • UppdragsID:ghb eg6
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 693000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 8626 m³sk och bonitet 4,8 m³sk/ha.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 136000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 22000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 4000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Stöllets VVO på 4133 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Nedre Värnäs Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Norra Stöllet Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Biotopskydd 2001:748, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20011204)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY NORRA STÖLLET FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut VATTENKRAFT MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderatt Infartsväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderatt MARKOMRÅDE

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderatt Område

Övrigt

 • Övrigt:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK. 
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna