Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

SUNNE ÅSEGÅRD 1:111

Skogsfastighet i Lysvik

Budgivning pågår!
Högsta bud: 430 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet om ca 5 ha där hela fastigheten är produktiv skog. Virkesförråd ca 724 m³sk och en bonitet på 7,1 m³sk/ha per år. Fin jaktkoja för övernattning. Jakt i Lysviks norra och södra VVO.

Allmän information

 • Pris:375 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 336 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 336 000 kr
 • UppdragsID:gw6 n2y
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 51000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 724 m³sk.

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Lysviks norra och södra VVO på 7 743 ha.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För aktuell socken utgår ingen kostnad.

 • Typ: Fiske
 • Beskrivning:
  Fiskerätt i sjön Jangen.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:10

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:29

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:30

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  SUNNE ÅSEGÅRD S:4

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Jaktstuga

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Barack inredd med litet pentry, vedspis och en fotogenkamin som även kan köras på diesel. Det finns även ett mindre vedförråd och utedass.

Skogsmäklarna