Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

MUNKFORS STENSDALEN 1:70

Skogsfastigheten Munkfors Stensdalen 1:70

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet om ca 56 ha där ca 51,5 är produktiv skog. 25 ha i R2 och 22 ha i G1. Virkesförråd om 5591 m³sk. Ligger inom Ransäters VVO.

Allmän information

 • Pris:2 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 733 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 733 000 kr
 • UppdragsID:g34 sru
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 515000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 5591 m³sk, 109 m³sk/ha.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 46000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Tillhör Ransäters VVO, 1740 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Munkfors Munkebol Ga:1

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är främst upprättad som underlag för fastighetens skötsel och volymsuppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är
  ungefärliga och kan inte ligga till grund för skadeståndsanspråk. Säljarna garanterar att ingen avverkning eller försäljning av leveransvirke, rotpost eller avverkningsuppdrag har skett sedan planen upprättades och inte heller kommer att ske före tillträdet.
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren, men då säljaren är ett dödsbo så tillämpas fullständig friskrivningsklausul, och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna