Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

ÄLVDALEN SKÄRTJÄRN 4:7

Skogsfastighet i Älvdalen

Skog inom Älvdalens Besparingsskog
Budgivning pågår!
Högsta bud: 4 100 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Inom Älvdalens Besparingsskog förmedlar vi nu denna skogsfastighet om ca 382 ha varav ca 277 ha är prod. skog. Virkesförråd på 12 936 m³sk. För mer info ang. Älvdalens Besparingsskog gå till deras websida - www.besparingsskogen.se/alvdalen

Allmän information

 • Pris:4 200 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 664 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 664 000 kr
 • UppdragsID:gsm nqa
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 2774000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 12 936 m³sk. Medelbonitet beräknad till 2,9 m³sk/ha och år.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 999000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 29000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 19000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Älvdalens Besparingsskog
 • Beskrivning:
  Då fastigheten ingår i Älvdalens Besparingsskog finns bl.a möjlighet att söka bidrag för skogsvård. 
  Läs vidare på http://www.besparingsskogen.se/alvdalen

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  För mer info gå till: http://www.besparingsskogen.se/alvdalen

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Älvdalens kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Ledningsrätt för 50 kv starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SKÄRTJÄRN S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SKÄRTJÄRN FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:27

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:40

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN FS:39

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:24

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:25

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:26

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:28

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:38

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:42

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:20

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:22

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:41

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:43

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:44

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:45

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:37

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:13

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:23

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÄLVDALEN SÄRNABYN S:21

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna