Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

MALUNG-SÄLEN HOLE 2:1

Skogsfastighet i Malung-Sälen

Större skogsfastighet i Malung-Sälens kommun
Budgivning pågår!
Högsta bud: 2 000 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsfastighet om ca 155 ha varav ca 110 ha är prod. skog med 40 ha i R2 och 50 ha i G1. Ett virkesförråd på 7020 m³sk. Jakt i Malungs Västra VVO.
  OBS - tillägg gjort under Fastighetsuppgifter avseende arrende.

Allmän information

 • Pris:2 100 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 746 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 746 000 kr
 • UppdragsID:g6n wsj
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 1104000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 7020 m³sk.

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 434000 kvm

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 4000 kvm

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 10000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Malung-Sälens kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt inom Malungs Västra VVO.

 • Typ: Arrende/nyttjanderätter
 • Beskrivning:
  Det finns arrendeavtal,avseende projektering och anläggning, tecknat för vindkraftsparken i Fageråsen. Mer info fås av mäklaren.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Tällbyn Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Hole Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Hole Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Böle Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Grimsmyrheden Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Hole Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Hole Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:15

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:29

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:18

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Malung-Sälen Idbäck Ga:17

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Hole,delar Av M M, Stadsplan (Beslutsdatum: 19831122)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20200613)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20200613)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20200613)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Brygga badplats båtplats

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg gångväg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN MALUNG S:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN MALUNG S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN MALUNG S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderätt BOSTAD MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderätt Vindkraft

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN MALUNG S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN GRIMSMYRHEDEN S:14

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN HOLE S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN HOLE S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN HOLE S:6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  MALUNG-SÄLEN HOLE S:11

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna