Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

TORSBY SVENNEBY 1:447

Skogsfastigheten Torsby Svenneby 1:447

Skogsfastighet om ca 16 ha strax nordväst om Torsby tätort.
Budgivning pågår!
Högsta bud: 1 300 000 kr

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Fastigheten är i ett skifte längsmed Skallavägen strax nordväst om Torsby. Ca 16 ha varav ca 15 ha är produktiv skog och har ett virkesförråd på 2614 m³sk. Bonitet beräknad till 6,3 m³sk/ha. Tillväxten för perioden är beräknad till 78 m³sk per år och avverkningsförslag satt till totalt 765 m³sk. Jakt i Velens VVO.

Allmän information

 • Pris:1 100 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 785 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 785 000 kr
 • UppdragsID:guw 9y0
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 154000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 2614 m³sk. Bonitet 6,3 m³sk/ha och år. Ca hälften i G1.

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Förvärvstillstånd krävs ej.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakt i Velens VVO på 8058 ha.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  TORSBY SVENNEBY FS:4

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna