Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Övrigt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Övriga tjänster som vi tillhandahåller:

Servitut
Nyttjanderättsavtal
m m.

Skogsmäklarna