Fastighetsförmedling och
rådgivning för skogs- och jordbruket
SkogsmäklarnaVi kan skog!
+46 (0)563 - 419 00
info@skogsmaklarna.com

Skoglig rådgivning

Som opartisk rådgivare hjälper vi dig gärna med förvaltningsplaner för din fastighet.


I skogsvårdslagen är produktionsmål och naturvårdsmålen jämställda och vi jobbar på alla sätt för ett jämställt skogsbruk!

Vi hjälper dig att planera din skogsvård, dina avverkningar, skriver anbudsunderlag och hjälper dig med kontakter med entreprenörer och myndigheter.

Naturvården är viktig för dig som fastighetsägare och vi hjälper dig när det är fråga om inlösen av nyckelbiotoper, naturreservat eller kanske bara vardagliga hänsyn.