Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Skoglig rådgivning

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Som opartisk rådgivare hjälper vi dig gärna med förvaltningsplaner för din fastighet.

I skogsvårdslagen är produktionsmål och naturvårdsmålen jämställda och vi jobbar på alla sätt för ett jämställt skogsbruk!

Vi hjälper dig att planera din skogsvård, dina avverkningar, skriver anbudsunderlag och hjälper dig med kontakter med entreprenörer och myndigheter.
Naturvården är viktig för dig som fastighetsägare och vi hjälper dig när det är fråga om inlösen av nyckelbiotoper, naturreservat eller kanske bara vardagliga hänsyn.

Skogsmäklarna