Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Värdering

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Det finns flera typer av värdering av en fastighet men i vardagstal menar vi det marknadsvärde en fastighet skulle betinga om den såldes just idag.

Ett marknadsvärde behövs som grund för bankerna att bevilja eller lägga om lån, vid bouppteckning, skilsmässa eller annan bodelning. Den behövs också som underlag vid generationsväxling, klyvning eller annan överlåtelse.

Att värdera jord- och skogsfastigheter kräver kunskap och erfarenhet. Det handlar oftast om flera delar som ska värderas exempelvis jord, skog, jakt, fiske, näringsbyggnader, säterstugor och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning. En god kunskap om den lokala marknaden, god insyn i gjorda affärer och tillgång till statistik på sålda fastigheter över hela landet krävs för att bedöma din fastighets marknadsvärde på ett korrekt sätt.

Skogsmäklarna